“कॅपिंग” आणि “ट्रेकिंग” @ मढेघाट: १४-१५ जानेवारी २०१७

“कॅपिंग” आणि “ट्रेकिंग”......जबरदस्त संयोग! शिगेला पोहोचलेली उत्सुकता...

“कॅपिंग” ......तंबू (टेंट), स्लीपिंग बॅग, भडकलेली शेकोटी, शेकोटी भोवती धरलेला फेर, नृत्य, संगीत, दगडाच्या चुलीची धग, चुलीवर शिजत असलेला पदार्थ, कडाक्याच्या थंडीत दिसणाऱ्या गरम चहाच्या वाफा, झळकणारा टॉर्चचा प्रकाश, आकाशात विसावलेला चंद्रमा ……
आणि ह्या सगळ्यात स्वत:ला शोधत असणारे आपण! .....केवळ भन्नाट !

एस. जी. ट्रेकर्सचे “कॅपिंग” आणि “ट्रेकिंग” ... मढेघाट परिसरात! मढेघाट, वेल्हे गावापासून साधारण १० किमी आत! वेल्हेला नेणारा रस्ता, नेहमीचं भावणारा.... यावेळी तर सायंसौदर्य ....एक प्रसन्न शांतता.... सुंदरसा डांबरी रस्ता, आजूबाजूला हिरवीगार झाडी, बहरलेली शेती, घराकडे परतणारी गुरे-ढोरे, थापलेल्या शेणाच्या रचलेल्या गोवऱ्या, भाताच्या उभारलेल्या थप्प्या, अरुंद पायवाट, शेतात वसलेलं छोटसं-कौलारू घरं, मावळता सूर्य आणि दूरवर खडा राजगड आणि तोरणा!

केळद गावाजवळ “कॅप साईट” उभारली होती. मुला-मुलींची ओळख..... “कॅपिंग च्या सूचना..... बटाट्यांच्या पराठ्याचा नाश्ता......टेंट कसा उभारायचा ह्याचं प्रात्यक्षिक....पार्टनर सोबत स्वत:च्या टेंट ची उभारणी....काही जण चुलीवर चहा बनवण्यात व्यस्त...काही जण टेबलवर भाज्या कापण्यात मग्न....काहीजण फक्कड पुलाव शिजवण्यात गर्क......
काहीजण शेकोटी पेटवण्यात व्यग्न.....काहीजण सूचना देताहेत......

काहीजण चहा पिताहेत.....काहीजण हळूचं टोमॅटो-गाजर-मटार खाताहेत....काहींजण टॉर्चचा प्रकाश फिरवताहेत....काहीजण फोटोसाठी पोझ देताहेत......बोलण्याचा, हसण्याचा आवाज.......मधूनच विशालचा आवाज, “guys, guys..”......जाम मस्तीचं वातावरण.....

गंमत वाटतं होती......काही क्षणात खेळीमेळीचं वातावरण निर्माण झालं होतं....अनोळखी, ओळखीचे झाले होते.....एकमेकांना मदत करत होते....काम वाटून घेत होते.....पुढाकार घेत होते....न केलेली कामे करत होते....अंतर मिटलं होतं....एक चैतन्य संचारलं होतं.....

अंधार दाटून येत होता......चंद्रमा ढगांच्या आड डोकावत होता..... गारठा वाढला होता......पुलाव फस्त झाला होता..... शेकोटी बहरली होती......गाण्यांचे बोल घुमू लागले होते......नृत्याची झलक थीरकत होती.... अंताक्षरी रंगात आली होती......

घड्याळाचे काटे पुढे सरकत होते.....हळूहळू एकेकाचा जोश मावळू लागला....निद्रादेवी प्रसन्न होऊ लागली....पावले टेंट कडे परतू लागली.....

घड्याळाचे काटे पुढे सरकत सरकत पहाटेला सोबत घेऊन आले...... झोप लागते ना लागते तोच, कोंबड्याची बांग.... सकाळचे साडेसहा वाजलेले.......शेकोटी पुन्हा एकदा तापली.....लगबग सुरु झाली....हळूहळू एकेकजण टेंट मधून बाहेर येऊ लागला.....ब्रश करा...फ्रेश व्हा....गरमा गरम मॅगी आणि चहा समोर आला.....सूर्यमा नभी अवतरला......ऊनोचा खेळ रंगला.....
टुमदार टेंट निद्रिस्त झाले.... “कॅपिंग” गोठले.....“ट्रेकिंग” ऊठले.......

घड्याळात दहा वाजले.....ट्रेकच्या सूचना समोर आल्या....परेश, फ्रंट लीडला....स्मिता, मिडल लीड......प्रशांत बॅक लीड.... उपांडे घाट डीसेंड करायचा ....मढेघाट असेंड करायचा......९०% मॉब फर्स्ट टाईम ट्रेकर...जास्त करून हिंदी स्पिकिंग......

ट्रेक सुरु....उपांडे घाट, फुल-टू-डीसेंड.....एक छोटीशी पायवाट...कडेला खोलवर दरी......परेश, स्मिता आणि प्रशांतच्या सूचनांचा आवाज..... “पाय तिरके ठेवत उतरा....खूप स्टिफ आहे तिथे चक्क बसून उतरा......इयर फोन काढा.....घोट-घोट पाणी पीत रहा....मदतीसाठी आवाज दया.....”

फर्स्ट टाईम ट्रेकर आहेत हे लक्षात घेऊन परेश आणि स्मिता लीड करत होते....काही घाई नाही.....भीतीची दखल....पण फुल-टू-जोश आणि परेश, स्मिता, प्रशांत कडून फुल-टू-मोटिव्हेशन आणि सपोर्ट.....एस.जी. ट्रेकर्सची खासियत हीच आहे.....

एक मुलगी फोनवर सांगत होती, “पहाडपर घुमने आई हूँ”......हास्याचे फवारे उडाले.... “ट्रेक” किती “जड” शब्द ना...त्यात साहस येतं, भीती येते, टेन्शन येतं....आणि “पहाड पर घुमना”..किती “हलका” शब्द ना....त्यात सहजता आहे, आनंद आहे, मुक्तता आहे.....एस. जी. सोबत ट्रेक म्हणजे हेच आहे.....ट्रेक हा “जड” शब्द अगदी “हलका” करून टाकण्याचं कसब त्यांच्याकडे आहे! साहस, भीती, टेन्शन यांची जागा सहजता, आनंद आणि मुक्तता कधी घेते कळूनचं येत नाही!

हलक्या-फुलक्या वातावरणाने उपांडे घाट कधी डीसेंड झाला कळलचं नाही....

 


परेश आणि प्रशांतची फोटोग्राफी फुल-टू-पीक वर होती.....  

दुपारचा एक वाजलेला...मढेघाट चढायचा होता! तीनचं टार्गेट होतं!...परेश पुढे, मध्ये स्मिता आणि मग प्रशांत....मला उन्हाचा असह्य त्रास होतं होता...त्यात झोप अर्धवट झालेली....झोप लागणार तो पहाट झालेली.....डोळे जड झाले होते.....झोप डोळ्यावर आलेली....डोकं गरगरत होतं...मुंग्या येत होत्या....पुढचं काहीचं दिसतं नव्हतं....महा-भयंकर अवस्था...नको तो ट्रेक असं झालं होतं.....पण प्रशांतने साथ सोडली नाही! थॅन्क यु प्रशांत!

स्मिता व परेश इतरांना घेऊन २.३० लाचं पोहोचले. स्मिता जाम खूष होती!

यावेळी परत एकदा जाणवलं की परेश, स्मिता आणि प्रशांतने काय भूमिका निभावली आहे आणि ती किती महत्वाची आहे!

फ्रंट लीडर वाला दिशादर्शक ...मिडल वाला गतीदर्शक......बॅक वाला स्थलदर्शक!

वेळेत टार्गेट पूर्ण झाल्याने सर्वजण खूष होते..... ३.३० वाजता परतीचा प्रवास सुरु झाला. वाटेत रुचकर जेवण जेवलो.....पहिल्याचं “कॅपिंग”चा फीडबॅक ही जबरदस्त आला!

कौतुकाचे शब्द पुन्हा एकदा माझ्या वाट्याला आले.. “हॅटस ऑफ टू यु मॅडम”... “अॅपरिसिएबल..गिव्हअप करत नाही तुम्ही”.....

मला मात्र कौतुक, अभिमान, एस.जी. ट्रेकर्सचा वाटतं होता...त्यांनी घेतलेल्या एका निर्णयासाठी!.... नियमबाह्य वर्तन आणि ट्रेकवर बंदी........एक कठोर निर्णय...एक कठोर शिक्षा!..........

वेल डन, एस.जी. ट्रेकर्स......आय एम प्राऊड ऑफ यु!”

“कॅपिंग”... ट्रेकिंग संस्थेसाठी?.... अतिशय “टफ” गोष्ट.....व्यवस्थापन आणि यश!....मॅनेजमेंट अॅन्ड सक्सेस!

गाडीत चढवलेलं सामान पाहून मी इमॅजिन करू शकले की काय “एफर्टस” असतील..........त्यात पहिलचं “कॅपिंग”.....विचारू नका........ टेंट, स्लीपिंग बॅग..... मेनू ठरवण.... सामानाची जुळवाजुळव....अगदी टिशू पेपर पासून ते मसाले, मीठ, कात्री, सुरी, इथपर्यंत.....एक एक गोष्ट आली आहे की नाही ह्याचं मोजमाप....लोकांच्या हिशोबात सगळी ही तयारी....ऑन साईट कराव्या लागणाऱ्या गोष्टी.....व्यवस्थापन आणि वर्तन.....किती प्लॅनिंग......किती धावपळ....खूप सारी एक्ससाईटमेंट......खूप सारं टेन्शन.....फायनली सक्सेसफुल पॅक अप!

“कॅपिंग”......पार्टीसिपन्टसाठी?..... अतिशय “टफ” गोष्ट....सहभाग आणि नियमबद्ध जबाबदार वर्तन!....पार्टीसिपेशन अॅन्ड रिस्पॉन्सिबल बिहेविअर!

गाडीत चढलेला मॉब पाहून मी इमॅजिन करू शकले की काय “फ्रीडम” असेल.....

एक सक्सेसफुल “कॅपिंग”....आणि मुक्तता, आनंद, हसू, समाधान......स्वत:चा शोध..... आणि एक आत्मविश्वास....एक धडा......एक जिद्द...

एक सक्सेसफुल “कॅपिंग” आणि “ट्रेकिंग”......चला परत भेटूयात.....एका वेगळ्या लोकेशनवर!फोटो आभार: “कॅपिंग” आणि “ट्रेकिंग” टीम, मढेघाट


No comments: